Průzkumy a setkání na pyramidě Pálava

http://www.wmmagazin.cz/pyramida-palava

V 60. letech minulého století  místní rodák upravoval horu Velkou slunečnou do podoby stupňovité pyramidy.  Práce prováděl 10 let po pracovní době. D. Pecka byl vynálezce, vizionář a podivín, jak je uvedeno v archivech.  Od roku 2017 sbírám informace a jeho díle a pořádám veřejná setkání pro všechny kdo má zájem. Informace najdete v časopise WM magazín.

Těším se na vás.

Jiří Matějka

http://www.wmmagazin.cz/pyramida-palava